Manurhin logo
×

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY

aktualizováno ke dni 16. 1. 2023

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY

Úspory energie – dotace na modernizaci strojů za cílem snížení energetické náročnosti
Inovace – dotace na pořízení strojů pro zavedení do výroby inovovaného výrobku
Potenciál – dotace na pořízení a rozvoj center pro výzkum a vývoj
Technologie – průmysl 4.0 – dotace na pořízení strojů s důrazem na digitalizaci firem
Technologie CLLD – dotace na pořízení strojů do 2 mil. Kč
Podpora spolupráce škol a firem – dotace na podporu firem a vytváření pracovních míst
Expanze – podpora pořízení strojů prostřednictvím bezúročného úvěru

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY ke stažení

Dotazník spokojenosti zákazníka
Základní údaje
Vaše hodnocení
Technické parametry stroje

Jak jste spokojeni s technickými parametry stroje? *

Důležitost tohoto kritéria

Poměr "cena/užitná hodnota" produktu

Jak jste spokojen s poměrem "cena/užitná hodnota"?: *

Důležitost tohoto kritéria

Rychlost a kompletnost servisních služeb

Jak jste spokojen s rychlostí a kompletností servisních služeb?: *

Důležitost tohoto kritéria

Sortiment nabízených výrobků, služeb

Jak jste spokojen se sortimentem nabízených výrobků (služeb)?: *

Důležitost tohoto kritéria

Přístup výrobce (prodejce)

Jak jste spokojen s přístupem výrobce (prodejce)?: *

Důležitost tohoto kritéria

Reakce na Vaše požadavky a připomínky

Jak jste spokojen s reakcí na Vaše požadavky a připomínky?: *

Důležitost tohoto kritéria

Ostatní
Vysvětlivky

Údaje označené * jsou povinné.
Hodnocení spokojenosti: vyberte hodnotu ze stupnice 1 - 5 (1= rozhodně ano, 5 = rozhodně ne)
Důležitost kritéria: vyberte hodnotu ze stupnice 1 - 5 (1= nejnižší váha, 5 = nejvyšší váha)